buddha

Buddha


Buddha

er en af de største og mest tilbedte skikkelser i historien, der bliver dyrket i 14 buddhistiske lande og af buddhister spredt over hele kloden.


hinduerne definerer Buddha, som en af Vishnu's inkarnationer og således er han samtidig en anerkendt hindugud.


men egentlig var Buddha et oprør mod gudedyrkelsen og braminernes magt i samfundet.


han var et oprør mod blodige ofringer og udtalte, at de havde modsatte effekt end hensigten.


Buddha levede, ca. 560 f.Kr. - 480 f.Kr. og er buddhismens grundlægger.

Buddha's egentlige navn er Siddhartha Gautama og ofte benævnes han blot ved familienavnet Gautama.


108

Buddha foretog 108 handlinger/skridt på sin vej mod oplysning.


i Bangkok's kendte tempel wat Po under den store liggende Buddha's fødder er afbildet 108 symboler.


billederne er udskåret i meget smuk perlemor med konkylier, lotusblomster, mudraer/håndstillinger, asanas/kropsstillinger og forskellige dyr, der alle symboliserer dyder/handlinger, som førte til Buddha's selvrealisering.


langs den liggende Buddha er sat 108 bedeskåle op på væggen, hvori de besøgende hver lægger en mønt, mens de fokuserer deres tanker på, hvad de ønsker sig.


tallet 108 er anset som helligt blandt flere af Østens religioner, som fx hinduismen, buddhismen, jainismen og indenfor yoga og meditation, hvor det repræsenterer antallet af perler i den traditionelle bedekæde/mala.


de tre tal repræsenterer 1=en, 0=intet og 8=alt/uendelighed, der stemmer overens med troen på, at universet samtidig er alt og alligevel intet, tomt og uendeligt.


tibetanske buddhistmunke bruger deres mala'er med 108 perler til at reflektere over Buddha's ord på tibetansk kaldet Kangyur/Bha'-'gyur i 108 bind.


i Lankavatara sutraen er en sektion, hvor Bodhisattva Mahamati stiller Buddha 108 spørgsmål og en anden sektion, hvori Buddha som svar laver en liste af 108 padas = skridt tit oversat statements.


forvirringen over ordet pada i Lankavataraen kommer af, at ordet egentlig betyder fod, der har inspireret til, at mange templer har 108 trin op til hovedtemplet.


i nogle buddhistskoler tror man, at der er 108 følelser.


ifølge Bhante Gunaratana kommer man frem til dette nummer ved at gange de 6 sanser, smags-, lugte-, føle-, og høresansen, synet og sindet, der er anset som den 6. sans.


med 3 muligheder for oplevelser om det er nydelse, lidelse eller neutralt.


med 2 mulige synsvinkler, nemlig intern eller ekstern.


med 3 mulige tider afhængig af om det er i nutid, fortid eller fremtid.


6 × 3 × 2 × 3 = 108 forskellige følelser.Zenpræster bærer en bedering, deres juzu rundt om håndledet, som består af 108 perler.


i Japan ved afslutningen af året bliver klokken i buddhisttemplerne ringet på 108 gange for at afslutte det gamle år og byde det nye år velkomment.

hvert ring repræsenterer i følge dem en af de 108 fristelser hvert mennesker skal overkomme for at opnå nirvana/samadhi.


hvis du ønsker at læse Buddha's historie, så finder du en af de sødeste fortolkninger i Herman Hesse's bog, Siddhartha.


Billederne ovenfor af nedenstående Buddha, der er verdens største i Leshan i SydvestKina, besøger jeg i 80'erne inden Unesco spærrede det af i '96


ॐ ...der var engang...

vores viden om Siddharta Gautama, den historiske Buddha bygger på legender, hvoraf indholdet er af ringe historisk, men stor religiøs og symbolsk værdi.der er divergerende opfattelser af, hvor Buddha kom fra, hvor de sidste opdagelser viser, at han måske var en rigtig prins, som stammede fra Babylon i det gamle Persien.


men for det meste er det denne historie, man fortæller om Buddha's oprindelse:


Buddha blev født i Lumbini i det nuværende Nepal tæt på grænsen til Indien omkring 560 f.Kr og bar adelsnavnet Gautama.


forældrene var kong Suddhodhana og dronning Maya.

ved fødslen spåede hindupræster, at Buddha enten skulle blive verdenshersker, hvis han valgte at leve som konge eller verdensfrelser (buddha), hvis han forsagede verden.


moren døde, da han var 7 dage gammel og Siddharta voksede op bag slottets mure i en beskyttet barndom med enorm rigdom.


kong Suddhodhana ønskede, at sønnen måtte blive verdenshersker og afskar ham fra de ting fra virkeligheden, som kunne få ham til at trække sig tilbage fra livet.


'

The mind is everything.

What you think, you become!'

Buddha


askese

nærmest lukket inde i sin perfekte verden bag murene, så Buddha først som 29 år gammel for første gang en olding, en syg og så en død mand.


hans far havde sørget for, at han havde levet afskærmet fra al forfald og havde ellers kun set smukke, unge og raske mennesker.


Buddha indså derved, at det liv, han hidtil havde levet, var en illusion, og at det virkelige liv var fuld af lidelse.


da han også mødte en munk, besluttede han, at han ligesom munken ville praktisere strenge bodsøvelser og askese.


gennem seks år boede Buddha primitivt ude i naturen og spiste i perioder kun ét riskorn om dagen.


dette førte til erkendelsen af, at hverken den totale begærsopfyldelse, som han havde fået i sin fars palads, eller den totale forsagelse, som dannede grundlag for askesen, var vejen til frelse.


det var derimod den gyldne middelvej


efter moksha/oplysningen drog Buddha rundt i Nordindien og forkyndte sin lære, Dharma


BUDDHA sagde mange kloge ord:


No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path


Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared


Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.


Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship.


'We are shaped by our thoughts; we become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves.'

oplysning = samadhi

:समाधि samādhi er yogaens 8.trin

sama betyder lige og på dansk samme, som stammer derfra.

dhi betyder bevidst eller vågen med samme oprindelse som Buddha.


Buddha betyder bevidst, vågnet eller oplyst og beskriver en tilstand, som vi alle kan opnå.


efter at have været i stilhed, mediteret og fastet i 6 år stoppede Buddha sin meditation og gik ned til byen, Bodhgaya.


her mødte han en kvinde, der tilbød ham et enkelt måltid mad.


efter at ha fastet gennem alle årene med et riskorn om dagen, mærkede han at det enkle måltid bekom ham godt og at den gyldne middelvej var mere hensigtsmæssig.


Buddha beslutter i en alder af 35 år at blive og meditere i Bodhgaya i skyggen af et boddhi-træ, indtil han opnår den fuldkomne oplysning.


han erkender sine tidligere liv, årsagskæden (derfor medbringer munkene et reb) og gennemskuer årsag/virkning med sin nuværende situation som et resultat af fortiden.


dette skete ved fuldmåne i februar for 2557 år siden og bliver fejret som buddisternes vigtigste helligdag i løbet af året kaldet maja puja eller big Buddha day, se her


:समाधि samādhi

mahasamadhi (maha betyder stor) kan oversættes til død og er den betegnelse man bruger om en stor mesters bortgang.


Buddha tilbragte mange år som saddhu i forskellige huler i Nordindien for til sidst at sætte sig ind under et boddhitræ og droppe alle illusioner og sætte sig ud over angst og begær og derved opnå oplysning.


dødsguden Mara

mareridt stammer derfra, som i gamle dage osse kaldtes, at det rider mig som en mara.


Bodh gaya er en hellig by og et must at opleve for alle jordens buddhister, hvilken inkluderer en del lande, der her har lavet hver deres tempel/stupa flere med tilhørende klosterskole - Tibet, Bhutan, Japan, Taiwan, Kina, Laos, Bangladesh, Srilanka, Myanmar, Sikkim, Thailand, Vietnam, Nepal og Indien.


det medfører, at byen er fyldt med op til 26 meter høje buddhastatuer og kunstfærdige templer med Mahabodhi templet i midten.


dette tempel er bygget rundt om det ældste boddhi-træ summende af mediterende og messende buddhister, der forsøger at komme så tæt på vajrasana (diamanttronen) og laver bedefald fra tidlig morgen til sen aften.


Buddha, Bodhgaya og boddhitræ er opkaldt med samme oprindelse bodh, der betyder bevidsthed og tit oversættes som opvågnen.


Mara forsøger at først friste og dernæst skræmme Buddha, der sidder upåvirket i meditation - samadhi og udstod de sidste prøvelser mod sin oplysning.


Mara er en mytologisk religiøs figur i buddhismen beskrevet som både dødsgud og dæmonen, der fristede Gautama Buddha under hans meditation i skyggen af boddhi-træet.


Buddha modstod mentale visioner af erotiske kvinder, der ifølge andre kilder kunne være Mara's egne døtre. Mara's generelle opgave var at forhindre mennesker i at meditere og derved opnå oplysning.der er mange fortællinger og fortolkninger om Mara, der sendte sine mest forførende døtre for at forstyrre Gautama i sin meditation.

da det ikke virkede, sendte Mara en hel hær af monstre for at angribe ham.


men Siddhartha, som Buddha blev kaldt, sad stadig stille og uforstyrret...!


Mara påstod, at tilstanden af oplysthed tilhørte ham og ikke den dødelige Siddhartha. Mara's monsteragtige soldater skreg i fælles kor: "jeg er hans vidne" - Mara udfordrede Siddharta og sagde: "hvem vil tale for dig?"


Siddhartha rørte jorden med sin højre hånd og jorden tordnede: "I bear you witness!" - så Mara forsvandt. og da morgenstjernen lyste ved solopgang, opnåede Siddhartha Gautama oplysning og blev til Buddha.