yogaens veje

mange veje - samme mål


yogaens 4 hovedveje

bhakti yoga betyder hengivelsens vej og bhakti yoga kaldes vejen gennem kærlighed og hengivenhed. blandt de skrifter indenfor Vedaerne, som omhandler bhakti, kan i særdeleshed nævnes Shrimad Bhagavatam, også kendt som Bhagavat Purana og Bhagavad Gita, der direkte oversat betyder Guds sang (Bhagavad - Gud og Gita - sang), som handler om Krishna og Arjunas lange, lærerige dialog om Arjunas karma.


Amritananda osse kendt som Amma er en af de få nulevende guruer og den bedste repræsentant for bhakti yoga.

hvert år besøger vi hende på yogaferierne i Kerala, Sydindien, hvor vi tilbringer hele dagen i en husbåd og i adstadigt tempo sejler op ad det smukke grønne backwaters til hendes ashram og oplever denne pulserende lyserøde ashram midt i alt det grønne, læs her


karma yoga kommer fra den del af Vedaerne, der kaldes Karma Pradhaana, som er den mere praktiske, rituelle og funktionelle del af Vedaerne. karma yoga er en betegnelse for, at man gennem en uselvisk handling, karma oplever en forening med noget større. karma yoga er tit set som en fast del af en ashrams program, hvor alle deltager i det praktiske arbejde, som fx rengøring, oprydning, madlavning og hvad der ellers kan være af forefaldende arbejde på stedet.


njana yoga betyder direkte oversat vejen gennem viden. njana, ofte stavet Jnana eller Gnana, kommer oprindeligt fra Njana Pradhaana, hvor njana betyder at vide.

 

jeg har oprettet yogiernes bogklub på facebook for at bringe mere lys på begrebet njana yoga.

raja yoga betyder direkte oversat kongernes vej, hvor royal menes at stamme fra raja, konge.


maharaja betyder på den måde maha - stor og raja - konge. målet er at få kontrol over sindet, som er konge (raja) over kroppen og sanserne.


historiske yogier

B.K.S. Iyengar (1918-2014), er det bedste eksempel, da han selv var syg og nærmest opgivet af den medicinske verden, dengang han startede sin yogavej og endte med at blive én af de største yogier, verden har set.


Paramahansa Yogananda (1893-1952) er en discipel af Shri Yukteshwar og særlig kendt som forfatteren bag den verdensberømte roman, Autobiography of a Yogi.

Yogananda var den første til at bringe kriya yoga til Vesten i 1920, hvor han grundlagde Self Realization Fellowship i L.A., en religiøs organisation, der senere har spredt sig over hele USA.


Patanjali (3. årh. e. K) har i Yoga Sutra formået at forklare yoga, som en videnskab. Patanjali beskriver yoga som en opdagelsesrejse, der gennem et ældgammelt erfaringssystem realiserer selvet ad en 8 trins vej, 8 kaldet ashta, der oprindelig har givet navn til ashtanga yoga, også kaldet raja yoga.


Pattabhi Jois (1915-2009) er manden bag ashtanga vinyasa yoga. han rejste rundt til det allersidste og spredte budskabet på bedste vis fra sin berømte yogaskole i Mysore, Ashtanga Yoga Research Institute.


Sri Sivananda af Rishikesh (1887-1963) er én af de mest anerkendte yogier gennem historien, som samtidig var uddannet læge og således skabte en bro mellem videnskaben og religionen i mange af sine værker om yoga. Sivananda var mester til flere kendte yogier og deres forskellige yogagrene, deriblandt Vishnu Devananda, som rejste til Vesten og grundlagde mange yogaskoler verden over og Satyananda, som drev sin yogaskole i Bihar i Nordindien frem til sin død.


Satyananda Saraswati (1923-2009) er én af Sivanandas vigtigste elever, startede sin egen gren med Satyananda yoga, der har udviklet en særlig gren indenfor yoga med en større organisation bag og hovedkvarter i den fattigste stat i Indien, Bihar, Bihar School of Yoga


T. Krishnamacharya (1888–1989) blev med sine godt 100 år en af de ældste yogier i historien og var både Pattabhi Jois og B.K.S. Iyengar mester og kaldes den moderne hatha yoga's far.


hans søn T.K.V. Desikachar (1938-7.8.2016) der for ikke ret længe siden forlod denne verden, var faren's mest trofaste elev og videreførte sin fars fortolkning af yoga som en måde at leve på:

“The success of Yoga does not lie in the ability to perform postures but in how it positively changes the way we live our life and our relationships.”

― T.K.V. Desikachar


exploring the yogic path

en seværdig lille film (33 minutter)

april 2017/2019


yogaformer

acu yoga er en form for yoga, hvor der er mere fokus på energisystemet, akupressurpunkterne og meridianerne, nadis og hvordan prana, livsenergien kan være blokeret eller flyde frit rundt i kroppen. acu yoga viser, hvordan vi med egen kropsvægt kan stimulere vigtige energipunkter ved at strække, bøje, trykke, vride eller give slip på forskellige dele af kroppen under yoga. acu yoga kombinerer kinesernes akupunktur og japanernes shiatsu med indernes yoga, som supplerer og nærmest komplimenterer hinanden.


ashtanga vinyasa med fokus på kondition og styrke siges at være baseret på et op til 1000-årigt gammelt dokument opdaget i et bibliotek af Krishnamacharya og én af hans elever, Pattabhi Jois.

sammen oversatte de teksterne, der danner  grundlag for denne særlige kronologiske serie af asanas i et dynamisk flydende tempo, vinyasa sammen med ujjayi åndedrættet.

 

Bikram yoga har fået sit navn fra Bikram Choudhury, hvis lærer, Bishnu Ghosh var bror til Paramahansa Yogananda. Choudhury udviklede Bikramsystemet i San Francisco i 70’erne, der består af 26, hovedsagelig stående stillinger, flere med fokus på balance, praktiseret i en nøjagtig kronologisk orden foran et spejl i et 37 grader varmt lokale, hvor du, udover tydeligt at kunne se dig selv og evt. dine stærke og svage sider i spejlet, samtidig vil opdage, hvor meget mere smidig du bliver, når det er varmt.de 5 tibetanere er et ganske særligt program, som fortjener en særlig præsentation her


hatha yoga er fællesbetegnelsen for alle fysiske former for yoga, hvor der anvendes asanas. hatha yoga kan oversættes med Ha som sol og Tha som måne, der symboliserer de 2 modsatrettede aspekter, vi finder overalt, der ofte illustreres som yin og yang.


hatha yoga betyder enhed eller at opleve en forening mellem krop, sind og ånd, hvor du smelter sammen med noget større. en forening af det individuelle og det universelle, som når du bliver et med noget større. yoga kan derved oversættes som at opleve en forening i nuet gennem kroppen med forskellige asanas. hatha yoga klassen starter generelt med opvarmning, der består af en serie dynamiske øvelser, som fx solhilsen. efter opvarmning fortsætter klassen med klassiske asanas, inden timen afsluttes med en dybdeafspænding.


Iyengar yoga er kendt for sine redskaber, kaldet props, anvendt i en meget teknisk form for yoga, som kan rette op alverdens skævheder og ubalancer. grundlæggeren, B.K.S. Iyengar endte med at blive én af de største yogier, verden har set. Iyengar yoga er én af de mest populære former for yoga i Vesten, specielt i USA og Iyengars skole i Pune, Indien som datteren Gita leder i dag, har stadig op til 3 års ventelister. Iyengar yoga må siges at være grundig og præcis, men også meget teknisk og måske netop derfor mindre meditativ end andre former for yoga.


kriya yoga er et specifikt system indenfor yoga, som genopstod i moderne tider af Lahiri Mahasaya, 1861. Paramahansa Yogananda var den første til at bringe kriya yoga til Vesten i 1920, bl.a. med bogen, En Yogis selvbiografi, som netop handler om kriya yoga, hvori Yogananda beskriver, hvordan kriya yogien kan mentalt lære at styre og dirigere sin prana og fortæller samtidig i samme bog, at effekten af blot ½ minuts kriya yoga kan svare til et helt års spirituel udvikling.

kriya yoga teknikken er desuden beskrevet i Patanjali’s Yoga Sutras, hvor udgangspunktet er åndedrættet og de 7 chakra. kriya betyder proces og er et begreb, der omfatter mange ting indenfor yoga. ordet bruges om renselses-processerne i hatha yoga kriya og om en disciplin i raja yoga.

dette må dog ikke forveksles med den tantriske kriya yoga eller kriya kundalini yoga, hvor meditationen og bevidstheden er i fokus.


nada yoga, også kaldet laya yoga, er en form for yoga, hvor man bruger lyden til at komme på bølgelængde med sig selv. Læs mere under nada


Sivananda yoga kan ses som en af de mere oprindelige yogagrene, hvorfra mange andre grene udspringer. Sivananda simplificerede den brede vifte af asanas til blot 12 klassiske stillinger og definerede en asana, som at være fysisk helt stille 3 minutter i en stilling.

 • shirsasana (hovedstand)
 • shavangasana (skulderstand)
 • halasana (plov)
 • setthu bandhasana (bro)
 • matsyasana (fisk)
 • patchimottasana
 • bhujangasana (cobra)
 • shalabasana (græshoppen)
 • dhanurasana (bue)
 • ardha matsyendrasana
 • krakasana (krage )
 • trikonasana (trekant)


vinyasa yoga kan deles op i henholdsvis nyasa, der betyder at placere og vi, der kan oversættes som på en særlig måde. Som så mange begreber på sanskrit er vinyasa et begreb med flere betydninger, men bliver generelt brugt om yoga i et flydende, dynamisk (flow) tempo


viniyoga stammer oprindeligt fra T. Krishnamacharya, men blev noget han med denne begrundelse senere tog afstand fra:

  “The current world of Yoga seems to be made up of many small parts, each one competing with and often confusing the other. This is not consistent with the spirit of Yoga, whose very meaning is “to unite“


“Whenever you are in doubt, it is best to pause. Few things are so pressing that they cannot wait for a moment of breath.”

TKV Desikachar

yogaskrifter

hatha yoga pradipika er en af de mest fundamentale værker om hatha yoga, skrevet på sanskrit af Swami Swatmarama, en elev af Swami Goraknath.


hatha yoga pradipika siges at være den ældst bevarede tekst om hatha yoga skrevet i det 15. århundrede baseret på ældre klassiske sanskrit tekster samt Swami Swatamarama's egen yogiske erfaring.


den indeholder information om de 7 chakra, kundalini, kriyas, nadis, pranayama, asanas og beskriver desuden i detaljer om forskellige mudras (binding af nadis og psykisk energi) og bandhas (krops-låse).


Upanishaderne er mystiske afhandlinger om og kommentarer til Vedaerne.


de placerer sig mellem Vedaernes eksoteriske og esoteriske betydning.


vedanta-filosofien har udviklet sig på basis af Upanisaderne.


der findes ca. 150 Upanishader, men i dag er kun omkring 20 af dem uforfalskede.


ordet Upanishaderne stammer fra upanishad – at sidde nær ved, og de opfattes som skrifter af religiøse læreres disciple.


Vedaerne er nogle af verdens ældste hellige skrifter skrevet på et af verdens ældste sprog, vedisk, der var en forløber til sanskrit.


ordet Veda kommer oprindeligt fra roden vid, at vide og samme ord på flere europæiske ord stammer fra den samme oprindelse, viden, wissen, wisdom.


udover de 4 Vedaer, henholdsvis Rig-veda, Sama-veda, Yajur-veda og Atharva-veda, iberegnes også Upanishaderne med vedanta-filosofien samt Mahabharata, verdens måske største episke værk med sine 74.000 vers indeholdende bl.a. den kendte Bhagavad Gita og Ramayana.


der findes desuden et væld af tillægsskrifter, der omhandler alt mellem himmel og jord.


blandt dem kan nævnes ayurveda (lægekunstens Veda) og Jyotirveda (astrologiens Veda).


yoga sutras består af i alt 195 (nogle udgaver endda 196) vers og aforismer (regel, form eller linie), der er anset for at være den mest systematiske og samtidig den mest elegante tekst, hvori Patanjali formidler den måske mest komplette information, vi har om yoga overhovedet.


sutra betyder direkte oversat tråd, der binder forskellige ting sammen og betyder også forskellige skoler indenfor vedisk studier, relateret til upanishaderne.


indenfor buddhismen refererer sutra generelt til de orale belæringer af Buddha.


sutra menes at stamme fra den verbale rod siv, på dansk at sy, på latin suere og engelsk sew, der alle menes at have oprindelse i syu fra et gammelt indoeuropæisk sprog.


desuden kan man jo spørge sig selv om det måske kunne være her, begrebet den røde tråd stammer fra?sanskrit

er et af verdens ældste sprog og det sprog, som anvendes under yogatimen til bønner, øvelser og yogastillinger.


sanskrit (संस्कृतम्) er ikke altid lige til at oversætte direkte til vores sprog uden at der opstår misforståelser.


som fx det vigtige begreb KARMA, som er blevet et almindeligt ord i Vesten.


karma betyder direkte oversat handling og er ikke andet end Newtons lov på østerlandsk vis.


til enhver handling er en modhandling - hvad du kaster op, skal falde ned.

aktion - reaktion - eller som Jesus sagde som du sår, skal du høste.


Vedaerne deler karma op i 3 forskellige - læs mere her